Hiệu quả từ việc làm tốt công tác tiếp công dân tại BHXH tỉnh Yên Bái (12/03/2018)

Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; là một biện pháp thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đây cũng chính là biện pháp để công dân hiểu và chấp hành, thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Trong những năm qua, đặc biệt năm 2017 vừa qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến công tác công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dânđể nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Yên Bái tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương để giải quyết tốt việc khiếu nại của công dân trong chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và đảm bảo chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động tiếp công dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện đúng các quy trình, thủ tục tổ chức tiếp công dân; giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị trực thuộc được giao thẩm quyền (Phòng Thanh tra, kiểm tra chủ trì). BHXH tỉnh đã bố trí cán bộ có năng lực để làm nhiệm vụ tiếp công dân, phân công các cán bộ làm công tác thường trực tiếp công dân hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Lãnh đạo BHXH tỉnh thường trực tiếp công dân tham gia tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân BHXH tỉnh vào ngày thứ 6 của tuần cuối các tháng và thực hiện tiếp dân khi cần thiết.BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã thực hiện nghiêm túc việc Niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan BHXH để mọi công dân được biết, đăng ký tham gia. Trong năm 2017, BHXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp 55 lượt công dân đến hỏi các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết dứt điểm 54 đơn công dân đề nghị về chế độ BHXH, BHYT. 

Thông qua hoạt động tiếp công dân, các đồng chí Lãnh đạo BHXh tỉnh đã lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình và tiếp thu ý kiến của công dân, dành thời gian để tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho công dân hiểu đúng quy định, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và nhà nước qua từng giai đoạn, từng thời điểm đúng với các quy định của pháp luật để công dân nhận thức đúng đắn. 

Trong tiếp công dân, cán bộ chuyên môn của cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện đều luôn tôn trọng nhân dân, lắng nghe người dân trình bày yêu cầu, kiến nghị của mình. Đối với những trường hợp liên quan đến các ngành khác, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đến để cùng đối thoại, giải thích, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của công dân. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan, phối hợp với ngành có liên quan đối thoại trả lời ngay tại buổi tiếp công dân. Những đơn thư khiếu nại của người dân có cơ sở, BHXH tỉnh kiến nghị lên các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng quy định; đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh không đúng sự thật, không có cơ sở BHXH tỉnh ban hành thông báo kết luận trả lời rõ và vận động công dân chấp hành đúng pháp luật, đồng thời báo cáo lên cấp trên, xin ý kiến xử lý đảm bảo đúng thẩm quyền.

Song song với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại Tố cáo của công dân, năm 2017vừa qua BHXH Yên Bái đã tổ chức tốt công tác Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN trong năm đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 138/135 cuộc, đạt 102,2% kế hoạch nhà nước giao. Trong đó: Thanh tra chuyên ngành 40 đơn vị, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành 05 đơn vị, kiểm tra 60 đơn vị sử dụng lao động, 21 đại lý thu và đại diện chi trả, 07 cơ sở khám chữa bệnh, 05 đơn vị nội bộ (03 BHXH cấp huyện và 02 phòng chuyên môn).Qua công tác Thanh tra, kiểm tra toàn tỉnh đã thu hồi mà số tiền các doanh nghiệp nợ đọng là 13,735 tỷ đồng; sau khi kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đã phát hiện và kịp thời xuất toán chi sai quy định, số tiền thu hồi được sau thanh tra, kiểm tra là 492/492 triệu đồng; thu hồi 562/562 nghìn đồng số tiền chi chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định, đạt 100%; thu hồi 413 triệu đồng số tiền truy đóng của 81 lao động do đóng thiếu thời gian và đóng không đúng mức quy định; không chấp nhận thanh toán trong quá trình giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong toàn tỉnh 17,3 tỷ đồng. 

Cũng nhờ thực hiện tốt công tác Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành, năm 2017tổng số thu BHXH, BHYT đã trên 1.334 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH chỉ chỉ còn 1,89% trên tổng số phải thu,vượt chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh. Đặc biệt số đối tượng tham gia BHYT toàn tỉnh đã vượt chỉ tiêu Chính phủ và BHXH Việt Nam giao. Hết năm 2017 toàn tỉnh đã có hơn 95% dân số tham gia BHYT, điều đó đồng nghĩa toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 95% người dân được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe BHYT.

Để giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiểu rõ hơn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2018 nàyBHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện và tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo  cho mọi công dân được hiểu đúng hơn về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và nhà nước; mặt khác tăng cường hơn sự phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về BHXH, BHYT tại tỉnh Yên Bái./.

Bài và ảnh:Thu Uyên, Mai Hiên

2225 lượt xem
Tin mới nhất: