BHXH tỉnh Yên Bái: Triển khai đồng bộ rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH, thẻ BHYT (1/03/2018)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, sáng ngày 27/2/2018 BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá về công tác hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT và chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung triển khai công tác này đảm bảo cho mỗi người dân tham gia BHXH, BHYT được cấp mã số BHXH theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá công tác hoàn thiện và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia của BHXH Việt Nam tại hội nghị trực tuyến cho biết: toàn quốc hiện nay đã thực hiện việc rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,1 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 98,8%; chỉ còn gần 1 triệu người chưa có mã số BHXH, chiếm tỷ lệ 1,2% (không bao gồm khối lực lượng vũ trang). Hầu hết các tỉnh đã cấp mã số BHXH cho người tham gia đạt tỷ lệ trên 98%, trong đó có 24 tỉnh đạt 100%.

Toàn quốc đã tiến hành cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 70,2 triệu người, đạt tỷ lệ 90% so với tổng số người đã cấp mã số BHXH. Còn 9 triệu người chưa cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, chiếm tỷ lệ 10% (không bao gồm khối lực lượng vũ trang). Hầu hết các tỉnh đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt trên 98% so với số người đã được đồng bộ.

Để hoàn thiện việc cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho những đối tượng còn lại, tại Hội nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh cũng đã chia sẻ làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đồng thời tích cực thảo luận đưa ra những giải pháp, mục tiêu cụ thể để quyết tâm toàn ngành phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào phát biểu và cho biết, mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2018 ban đầu mà Bưu điện Việt Nam đưa ra là 20%, nhưng hiện nay, căn cứ trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ có những điều chỉnh mục tiêu cao hơn để cùng Ngành BHXH hoàn thành công tác phát triển đối tượng tham gia theo kế hoạch được Chính phủ giao. Song song đó, Ngành Bưu điện đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ để cùng Bưu điện Việt Nam xây dựng và đưa ra lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của Bưu điện Việt Nam có phân khúc cụ thể đến năm 2021, nhằm góp phần hoàn thiện mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra.Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại hệ thống Bưu điện trên toàn quốc, cũng là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm phát triển đối tượng tham gia mà ngành Bưu điện đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2018 này.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam đã đưa ra những cam kết đồng hành cùng Ngành BHXH, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào yêu cầu Bưu điện các tỉnh, thành phố phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan BHXH cùng cấp trong việc rà soát, đồng bộ, cấp mã số BHXH; bàn giao thẻ BHYT, sổ BHXH cho người tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ mà BHXH Việt Nam đề ra. Tổng Giám đốc Bưu điện nhấn mạnh và chỉ đạo ngành Bưu điện: Bưu điện địa phương phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp; đặc biệt "Khi nhận được thẻ BHYT, sổ BHXH từ cơ quan BHXH, chậm nhất trong vòng 03 ngày, Bưu điện các địa phương phải chuyển đến tận tay người tham gia, không được chậm chễ. Tổng Công ty sẽ thường xuyên,tăng cường kiểm tra công tác trả thẻ BHYT và sổ BHXH, nếu phát hiện đơn vị nào để xảy ra tình trạng tồn đọng, trả sổ BHXH, thẻ BHYT chậm cho người tham gia sẽ tiến hành xử phạt nghiêm khắc” theo quy định của Ngành và quy định của pháp luật.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố trong việc rà soát, đồng bộ, cấp mã số BHXH; cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH thời gian vừa qua. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng khẳng định hiện nay toàn quốc vẫn còn gần 1 triệu người chưa có mã số BHXH và 9 triệu người chưa được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Do đó, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu: BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để sớm hoàn thành công việc này, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Yêu cầu trước ngày 31/3/2018, phải hoàn thành việc đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người tham gia; đến ngày 30/6/2018, phải hoàn thành việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người đang; đến hết ngày 30/6/2018 phải trả 95% sổ BHXH cho người tham gia và 5% còn lại phải trả cho người lao động vào tháng 9/2018. Theo đó Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh và yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và tăng cường tính trách nhiệm với dữ liệu của người tham gia trước khi in thẻ BHYT theo mã số BHXH. Không để tình trạng cấp lại thẻ BHYT do sai thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi KCB của người tham gia.

Đối với tỉnh Yên Bái: đến ngày 31/01/2018 toàn tỉnh đã cấp 100% sổ BHXH cho các đối tượng tham gia; đồng bộ mã số BHXH 763.144/ 763.688 người, đạt tỷ lệ 99,93% (Số chưa đồng bộ mã số chỉ còn 544 người; chiếm tỷ lệ 0,07%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cao nhất trong công tác này). 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị: Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Quốc Tuấn đã chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, nhất là các đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ trên phải đề ra giải pháp hữu hiệu nhất, nỗ lực quyết tâm, tập trung thực hiện việc rà soát đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia theo kế hoạch của BHXH tỉnh, không để người tham chậm cấp Sổ BHXH, thẻ BHYT; phối hợp với các đơn vị SDLĐ để thực hiện tốt công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động (rà soát, thẩm định, nhập liệu,…) theo Kế hoạch được giao năm 2018; đồng thời chủ động rà soát nhằm hạn chế đến mức tối đa thẻ BHYT cấp trùng trong năm 2018; ... kịp thời nắm bắt và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc cấp, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Mai Hiên

2162 lượt xem
Tin mới nhất: