Mức hưởng và thời gian hưởng Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của Người lao động (25/01/2018)

Theo quy định của Luật Việc làm mức hưởng Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hằng tháng hiện nay bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV).

Thời gian người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng Trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng Trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 Với những trường hợp NLĐ có số tháng đóng BH thất nghiệp đã đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng nhưng có thêm tháng lẻ (chưa đủ 12 tháng) thì sẽ được giải quyết theo Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng Trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởng Trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của NLĐ không được tính để hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Thời gian hưởng Trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. NLĐ có thời gian đóng BH thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng Trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng Trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Theo quy định có một số trường hợp cũng được bảo lưu bao gồm: Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi NLĐ không đến nhận quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi NLĐ không đến nhận tiền TCTN. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiển thất nghiệp trong các trường hợp NLĐ đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng Trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu bằng tổng thời gian  đóng BH thất nghiệp trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng Trợ cấp thất nghiệp. 

NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Theo đó Luật việc làm cũng quy định trường hợp NLĐ đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng Trợ cấp thất nghiệp: Hết thời hạn hưởng Trợ cấp thất nghiệp; Tìm được việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Hưởng lương hưu hàng tháng; Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp giới thiệu việc mà không có lý do chính đáng; Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định trong 3 tháng liên tục; Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên; Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BH thất nghiệp; Chết; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị Tòa tuyên bố mất tích; Bị tạm giam, chấp hành phạt tù.


     CTV Ban Biên Tập - Trang Web BHXH tỉnh Yên Bái

1146 lượt xem
Tin mới nhất: