Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết 6 (khóa XII) (25/01/2018)

Chiều 23/01/2018, Đảng bộ BHXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng tới các chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại các phòng nghiệp vụ Văn phòng BHXH tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Vạng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, đồng chí Chu Hồng Việt đã truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.Nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa (XII) lần này chủ yếu bàn về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua học tập Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII)100% cán bộ, đảng viên, viên chức, hợp đồng lao động trong các đơn vịđã nhận thức sâu sắc quan điểm, nội dung mà Nghị quyết đã ban hành.

Quán triệt tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đã yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ sau khi tiếp thu nghị quyết về tiếp tục, thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và hợp đồng lao động trong đơn vị 4 nội dung nghị quyết đã được học tập, nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở đơn vị, Chi bộ. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham dự hội nghị phải viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nội dung bài viết thu hoạch phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tiếp thu và thực hiện Nghị quyết./.

Bài và ảnh: Mai Hiên

773 lượt xem
Tin mới nhất: