BHXH Trạm Tấu: Hoàn thành cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng tham gia (17/01/2018)

Trạm tấu là huyện Vùng cao của tỉnh Yên Bái với 32.300 số dân, với 10 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm 2017 toàn huyện có 31.692 người đã được cấp thẻ BHYT, Trong đó nhóm dân tộc thiểu số chiếm 77%. Số người cấp thẻ trùng BHYT trong năm 14 thẻ, chiếm 0,04%. Có thể khẳng định sau nhiều năm thực hiện yêu cầu của UBND huyện và chỉ đạo quyết liệt của BHXH tỉnh Yên Bái đến nay việc cấp thẻ trùng BHYT của huyện đã thực sự có hiệu quả. 

Để chuẩn bị tốt cho công tác phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành năm 2017, nhằm xác định các trường hợp người tham gia có thông tin về nhân thân trên thẻ bảo hiểm y tế trùng nhau hoặc đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng khác, hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ và đảm bảo mỗi người có một thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị để rà soát, bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” cho các đối tượng có mã số mức hưởng in trên thẻ bảo hiểm y tế là số 2, số 4 để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2014.

Trên cơ sở rà soát, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu đã chuyển danh sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động xem xét, đối chiếu làm căn cứ lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Cùng với việc chuẩn bị tốt cơ sở dữ liệu, chủ động triển khai thực hiện sớm, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 trên địa bàn huyện Trạm Tấu đãđược thực hiện kịp thời, chính xác và đầy đủ các thông tin ghi trên thẻ theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. 

Tính đến ngày 15 tháng 01năm 2018, Bảo hiểm xã hội Trạm Tấu đã in và bàn giao xong 31.892 thẻ BHYT cho cơ quan quản lý đối tượng và các đơn vị đóng BHXH, BHYT để phát cho đối tượng trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Xuân Tiêu

1210 lượt xem
Tin mới nhất: