Khó khăn vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT năm 2017 (15/01/2018)

Theo báo cáo nhanh chiều ngày 31/12/2017 tổng số thu do BHXH tỉnh Yên Bái thực hiện đượchơn 1.335 tỷ đồng, bằng 104,2% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2017. Điều đáng mừng là hầu hết Bảo hiểm xã hội các huyện đều thực hiện vượt chỉ tiêu, trong đó một số BHXH huyện đã hoàn thành kế hoạch trước ngày 25/12/2017 như: Bảo hiểm xã hội Thành phố Yên Bái, BHXH huyện Mù Cang Chải, đơn vị Phòng Quản lý thu,..... Các chỉ tiêu đều tăng so với thực hiện năm 2016, một số chỉ tiêu đạt khá cao như: thu BHXH bắt buộc 649,095 tỷ đồng, đạt 106,5%; BHXH tự nguyện 14,269 tỷ đồng, đạt 102,6%; BHYT 626,366 tỷ đồng, đạt 101,5%; BH thất nghiệp: 41,936 tỷ đồng, đạt 104,3%. Đặc biệt số nợ năm 2017 chỉ còn 1,89% trên tổng số phải thu.

Bên cạnh kết quả thu BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sử dụng lao động nhất là doanh nghiệp trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục hành chính; công khai quy định, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về chế độ chính sách BHXH, BHYT tại trụ sở BHXH các huyện, Văn phòng BHXH tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổ chức, cá nhân được biết; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, truyền thông (Báo, Đài) ở địa phương trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.Tất cả những chính sách mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được hệ thống cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện thông tin, giải đáp kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, chủ sử dụng lao động trên địa bàn, qua đó đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh, còn có sự chủ động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, từ đó tham mưu với UBND tỉnh triển khai tốt công tác BHXH, BHYT nhất là công tác quản lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn;triển khai thực hiện tốt những khoản thu nợ từ những năm trước, việc thu, phát triển đối tượng tham gia tăng mới phát sinh trong năm; tích cực đề ra các giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT để có sơ sở giải quyết kịp thời chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnhYên Bái đã chủ động trong việc nắm bắt, rà soát các nguồn thu, đối tượng tham gia để phát triển lao động tăng mới, năm 2017 đã đạt 100,5% kế hoạch giao nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH là 56.624 người. Trong đó BHXH tự nguyện 3.213 người, BHXH bắt buộc là 53.411 người. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch thu, phân bổ chỉ tiêu thu, chỉ tiêu thu nợ. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc gắn trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị, từng cán bộ trong việc đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT; phát huy hiệu quả thiết thực công tác phối hợp liên ngành, đồng thời tạo mọi điều kiện để chủ sử dụng, người lao động được giải quyết chế độ BHXH nhanh chóng.

Trong năm đã phát động 05 đợt thi đua, đã khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc. Sự động viên khen thưởng kịp thời đã là động lực để toàn thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu BHXH, BHYT năm 2018.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2018,

Nhận định, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái cũng như cả nước đang trên đà phục hồi ổn định và tiếp tục có sự tăng trưởng khá trong năm 2018.Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng tiềm ẩn những khó khăn. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu BHXH, BHYT trong năm 2018, thì ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 BHXH tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp; phải giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, phải thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể ở địa phương để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT và thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Yên Bái sẽ đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2018./.

Đỗ Thị Hiên

2449 lượt xem
Tin mới nhất: