BHXH tỉnh Yên Bái tập trung giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN (9/01/2018)

Năm 2017, Yên Bái là một trong những địa phương có tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thấp, chiếm 1,89% so với số tiền phải thu. Trong bối cảnh tình trạng trốn đóng, chậm đóng và nợ đọng kéo dài BHXH, BHYT, BHTN hiện nay đang diễn ra trong cả nước nói chung và trên địa bản tỉnh nói riêng, có được kết quả đó là sự phấn đấu nỗ lực rất lớn của cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái với nhiều các biện pháp, giải pháp triển khai quyết liệt và mạnh mẽ, kiên quyết giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở mức thấp nhất.

Để có được kết quả đó, cùng với việc thực hiện đôn đốc thu nợ theo quy trình hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Yên Bái đã có các giải pháp cụ thể, như: Giao BHXH các huyện, phòng quản lý thu, phòng Khai thác và thu nợ có trách nhiệm theo dõi riêng các đơn vị nợ đọng, nợ kéo dài, nợ khó thu; hằng tháng phải phân loại nợ, phân tích tình trạng nợ, nhất là đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài, đơn vị chiếm dụng quỹ BHXH, BHYT trên cơ sở đó để có các biện pháp đôn đốc thu nợ hợp lý đạt kết quả.

Với sự theo dõi sát sao như vậy, BHXH các huyện, cán bộ chuyên quản phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và thu nợ đã chủ động làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động đơn vị nợ đọng tại cơ quan BHXH hoặc tại đơn vị để nắm bắt được nguyên nhân, tìm giải pháp yêu cầu đơn vị khắc phục, nếu sau buổi làm việc, các đơn vị vẫn không khắc phục được, cơ quan BHXH sẽ tổ chức đối thoại, Thanh tra chuyên ngành đột xuất hoặc phối hợp các đơn vị như Thanh tra tỉnh, Cục thuế, Sở LĐTB và XH đề nghị thanh tra, kiểm tra đôn đốc và xử lý vi phạm. Đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài từ 6 tháng trở lên cơ quan BHXH rà soát lập hồ sơ chuyển Liên đoàn Lao động tỉnh để khởi kiện ra Toà án nhân dân theo quy định, sau khi chuyển hồ sơ sang LĐLĐ tỉnh để khởi kiện cơ quan BHXH vẫn tiếp tục bám sát đơn vị để đôn đốc thu hồi nợ đọng. Trong năm 2017, BHXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện chuyển hồ sơ sang Liên đoàn Lao động tỉnh để khởi kiện 09 đơn vị nợ đọng kéo dài, số tiền thu hồi được sau khi lập hồ sơ chuyển LĐLĐ tỉnh khởi kiện là trên 1,2 tỷ đồng. Bằng những biện pháp tích cực trong việc đôn đốc thu hồi nợ đọng nên số nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 của BHXH tỉnh Yên Bái chỉ còn 24,2 tỷ đồng, chiếm 1,89% số phải thu đạt chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao, giảm hơn năm 2016 là 0,11%.

Năm 2018, để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng dưới mức quy định của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp trong việc đôn đốc, nhắc nhở, bám sát và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác Thanh tra chuyên ngành đóng, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tích cực thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm./.

Hoàng Thị Vinh - Phòng Khai thác và thu nợ

701 lượt xem
Tin mới nhất: