BHXH tỉnh Yên Bái: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 (5/01/2018)

Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2017 trong không khí tràn đầy hào khí cả nước tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Yên Bái vinh dự được đón tiếp đồng chí Lương Văn Bằng, BCH Tỉnh Ủy- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Công Vạng, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban nghiệp vụ Liên đoàn lao động tỉnh và 68 đại biểu đại diện cho 103 cán bộ, viên chức, người lao động các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh.
 
Đồng chí Lương Văn Bằng, BCH Tỉnh Ủy- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh, Nguyễn Công Vạng và đồng chí Lương Văn Bằng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được của Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Các đồng chị đều đánh giá cao hoạt động Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh trong thời gian qua: Đã làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức và người lao động do vậy đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn trong cơ quan BHXH tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, chất lượng hiệu quả công tác ngày càng cao, đời sống thu nhập, tinh thần ngày càng được nâng lên, 100% cán bộ CCVC và người lao động an tâm công tác, say sưa làm việc và làm việc một cách tự giác;

Đồng chí Nguyễn Công Vạng Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua với vai trò tích cực và đầy trách nhiệm đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn đúng hướng, đạt mục tiêu Nghị quyết khóa VI, thể hiện: Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh cũng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam; Công đoàn đã làm tốt trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên công đoàn thông qua các hoạt động chuyên môn, chính quyền chỉ đạo. Kết quả đó được thể hiện thông qua kết quả đánh giá bình xét phân xếp loại hằng quý, năm. Hằng năm đã có 100% đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó nhiều đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều tập thể khó khăn nhưng đã nỗ lực cố gắng vượt qua, do vậy hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành toàn diện xuất sắc nhiệm vụ được giao; thông qua công việc hàng ngày mỗi Tổ công đoàn đã xây dựng và đạt tổ Công đoàn vững mạnh qua đó góp phần đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh nói chung và Công đoàn ngành nói riêng.

Các đồng chí nhấn mạnh: Để phát huy vai trò ngày càng cao trong đời sống, tinh thần của đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 Ban Chấp hành mới phải định hướng đúng, đổi mới theo hướng tích cực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Công đoàn; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên sao cho năm sau cao hơn năm trước; giáo dục, vận động để đoàn viên an tâm hơn, phấn khởi hơn, trách nhiệm hơn và làm việc hiệu quả hơn. Trước cơ hội và thách thức mới các đồng chí đề nghị mỗi đoàn viên công đoàn trong ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đã có, tự giác, tự quản, tự xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy thế mạnh của từng cá nhân, đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể mà Nghị quyết Đại hội khóa VII đã đề ra. Đặc biệt, các đại biểu về dự Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đủ sức, đủ tài để gánh vác trọng trách trong nhiệm vụ tới. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng chí Chủ Tịch Liên đoàn lao động tỉnh. Thông qua Nghị quyết đại hội 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí cao cácchỉ tiêu, nhiệm vụmà Đai hội đã đề ra. Trong đó: 

* Bẩy chỉ tiêu do Công đoàn thực hiện, gồm:

- Phấn đấu 100% Ủy viên BCH tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn;

- Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong đó 80% trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 95% trở lên tập thể đạt “ tập thể lao động tiên tiến”; 30% tập thể được cấp trên công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Hàng năm phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt khá trở lên, trên 90% Tổ công đoàn đạt vững mạnh, Thực hiện tốt phong trào xây dựng CĐCS “3 có, 3 không”, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Ban nữ công CĐCS hoạt động đạt loại khá trở lên; 100% nữ CCVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó 95 % chị em đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở; 

- Phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 quần chúng ưu tú để Đảng ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; 

- Vận động 100% ĐVCĐ tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động; 

- Vận động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, không có đoàn viên mắc các tệ nạn xã hội; 

- Mỗi năm UBKT thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính 01 lần, trong nhiệm kỳ kiểm tra đồng cấp về chấp hành điều lệ công đoàn 1 lần, kịp thời giải quyết đơn thư, không để phát sinh đơn thư vượt cấp.

* Năm chỉ tiêu do Công đoàn phối hợp thực hiện, gồm:

- Hàng năm phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua; 

- Phấn đấu từ 95 - 100% CNVCLĐ và ĐVCĐ tham gia học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên; 

- Phối hợp với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, không có đoàn viên không được chăm lo về việc làm, đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 

- Ít nhất một năm phát động 01 đợt thi đua chuyên đề; phấn đấu 100% cán bộ CCVC và lao động hợp đồng đăng ký, ký kết giao ước thi đua;

- Phối hợp triển khai các giải pháp thiết thực, động viên công đoàn viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thuộc các lĩnh vực chuyên môn được cấp trên giao và do BHXH tỉnh xây dựng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh khóa VII mới gồm 07 đồng chí.  Đồng chí Lò Xuân Thịnh- Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Lò Xuân Thịnh Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đi dự Đại hội công đoàn cấp trên./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Hiên

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

4707 lượt xem
Tin mới nhất: