Từ 01/01/2018 trốn đóng Bảo hiểm xã hội có thể lĩnh án tới 07 năm tù (29/12/2017)

Theo Luật Hình sự có hiệu lực từ 01/01/2018, nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chủ doanh nghiệp có thể lĩnh án tới 7 năm tù.

Tại Điều 216 Bộ Luật hình sự 2015 (tội Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động) quy định:

1. Người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây (đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm) thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

- Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng.

- Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đến 500 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

- Phạm tội 2 lần trở lên;

- Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

- Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 đến dưới 200 người;

- Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b Khoản 1 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

- Trốn đóng bảo hiểm xã hội 1 tỷ đồng trở lên.

- Trốn đóng bảo hiểm xã hội cho 200 người trở lên.

- Không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c Khoản 2, Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định:người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Các chuyên gia đánh giá, việc hình sự hóa hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, bảo vệ các quan hệ pháp luật và những quy định trong lĩnh vực lao động được nghiêm chỉnh thực thi. Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập với ngân sách Nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động.

Quỹ này được phân bổ như sau:

- Đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH 17,5% (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

- Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất./.

Đỗ Thị Hiên

370 lượt xem
Tin mới nhất: