Điểm cầu Yên Bái: dự Hội nghị trực tuyến về công tác thu, cấp sổ - thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí KCB BHYT (29/12/2017)

Chiều ngày 19/12/2017, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác Thu, cấp sổ - thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT với Bảo hiểm xã hội (BHXH) 63 tỉnh, thành phố. 

Tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí Trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và gần 40 đại biểu là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh và chuyên viên làm công tác nghiệp vụ các đơn vị liên quan.

Theo đó, BHXH Việt Nam báo cáo nhanh các kết quả hoạt động chuyên môn: Đến hết ngày 15/12/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cả nước là 81,06 triệu người (đạt 101,1% kế hoạch năm 2017). Tổng số thu là 261.541 tỷ đồng (đạt 91,2% so với kế hoạch giao, tăng 38.061 tỷ đồng  so với cùng kỳ năm 2016). Một số địa phương có kế hoạch giao thu lớn, đạt tỷ lệ cáo là Hà Nội 92,2%, Thành phố Hồ Chí Minh 91,2%, Đồng Nai 93%, Bình Dương 91,8%...

Toàn Ngành đã bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho người lao động (đạt khoảng 68,2% số sổ phải bàn giao, vượt 8,2% so với kế hoạch số 112/KH-BHXH). Đã cấp 16,6 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH trên tổng số 66,6 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia BHYT đã được đồng bộ và cấp mã số (đạt tỷ lệ 21,9% tổng số người tham gia BHYT). 

Tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã đồng bộ triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Qua đó, đã phát hiện 56,7 nghìn lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham, hoặc đóng thiếu thời gian, đóng không đúng mức quy định, số tiền phải truy đóng là 65,4 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị nợ khi có Quyết định thanh tra là 1.862 tỷ đồng, số tiền đã nộp trong thời gian thanh tra là 590 tỷ đồng, số tiền đơn vị nộp khi thực hiện kết luận thanh tra là 239 tỷ đồng.Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành đạt hiệu quả thấp.

Thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, hoàn thiện, tạo mới các bản đồ, biểu đồ giám sát, tạo chức năng cho BHXH các tỉnh xuất dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, dữ liệu chi tiết từng cơ sở KCB, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ sở KCB những dịch vụ kỹ thuật chưa đủ điều kiện để thanh toán theo chế độ BHYT… Số liệu cho thấy, đến hết 30/11/2017, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 153,1 triệu dữ liệu điện tử hồ sơ KCB, với số tiền đề nghị Quỹ BHYT thanh toán là 79.793 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng kê thêm nhiều giường bệnh ngoài giường kế hoạch, một số cơ sở y tế thực hiện một số dịch vụ không đúng định mức thời gian, nhân lực quy định của Bộ Y tế, tách dịch vụ y tế không đúng quy định, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng rộng rãi, sử dụng vật tư y tế thấp hơn định mức quy định, chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi, kéo dài ngày điều trị bất thường…

Cũng tại hội nghị này các địa phương đã báo cáo, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ thu, thu nợ, bàn giao sổ, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, giám định BHYT… và đưa ra các giải pháp. Các ý kiến của BHXH các tỉnh đã được Lãnh đạo BHXH Việt Nam và các ban nghiệp vụ chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Kết luận hội nghị, Thứ Trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chỉ đạo: Thời gian đến 31/12/2017 không còn nhiều, Tổng giám đốc yêu cầu toàn Ngành quyết tâm, quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2017, trong đó cần tập trung cao độ cho công tác thu, thu nợ, phát triển đối tượng; đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ ở mức 2,5% số phải thu; kịp thời bàn giao sổ BHXH đã rà soát hoàn chỉnh để ngành Bưu điện trả cho người lao động, không để tình trạng đơn vị, doanh nghiệp giữ lại sổ BHXH của người lao động; khẩn trương in ngay 100% thẻ BHYT đã được đồng bộ mã số BHXH cho người tham gia đảm bảo đến 01/01/2018 đối tượng có thẻ; đặc biệt tập trung tốt cho công tác giám định BHYT đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ và đảm bảo quản lý nguồn quỹ BHYT chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung, hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, tuyên tuyền những quy định mới liên quan đến BHXH trong Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, những đổi mới của Luật BHXH (sửa đổi) và chính sách BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 để Chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân được biết.

Tại đầu cầu Yên Bái, Lãnh đạo hai ngành: BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tiếp thu nội dung, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp; phối hợp với các ngành liên quan; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2017 với chất lượng và hiệu quả cao nhất./.

Đỗ Thị Hiên

670 lượt xem
Tin mới nhất: