BHXH thành phố Yên Bái hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 (20/12/2017)

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua nước rút 3 tháng còn lại năm 2017 theo tinh thần Công văn số 1314/BHXH-TCCB ngày 20/10/2017 của BHXH tỉnh Yên Bái, BHXH thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể hoá nội dung thi đua ở đơn vị mình, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đề ra các giải pháp hữu hiệu quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành sớm chỉ tiêu về công tác thu; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHYT. Do vậy, đến ngày 19/12/2017 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 149,2/148,439 tỷ đồng, đạt 100,5%; dự ước đến 31/12/2017 số thu đạt 103% so với chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2017; số nợ phấn đấu đến 31/12/2017 chỉ còn từ 1% trở xuống trên tổng số phải thu. Phát triển lao động tăng mới tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm báo cáo là 1.450/1.080 người đạt 134,2% so với chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2017. Phát triển đối tượng tham gia BHYT tự đóng là 16.700/10.500 người đạt 159% so với chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2017. 

Các chỉ tiêu khác về công tác in, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH; công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động; công tác giao dịch hồ sơ đóng BHXH qua mạng internet v.v... BHXH thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, viên chức trong đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017.

BHXH thành phố Yên Bái

 
7944 lượt xem
Tin mới nhất: