BHXH huyện Lục Yên phối phợp với UBND các xã tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; BHXH tự nguyện và cấp thẻ BHYT năm 2018 (25/12/2017)

Thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh Yên Bái về công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và cấp thẻ BHYT năm 2018; Công văn số: 2528/UBND-BHXH ngày 24/11/2017 của UBND huyện Lục Yên về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018. Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017, BHXH huyện huyện Lục Yên đã phối hợp với UBND các xã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, cấp thẻ BHYT năm 2018.

 
Lãnh đạo BHXH triển khai các nội dung tại hội nghị

Trong hai ngày 12 và 13/12/2017, BHXH huyện Lục Yên đã phối hợp với UBND xã Minh Xuân, UBND Khánh Hòa, UBND xã An Lạc tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với trên 200 đại biểu tham dự là các cán bộ Văn hóa xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng các thôn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn. Nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, công tác cấp thẻ BHYT năm 2018; đồng thời, tại các buổi tuyên truyền, BHXH huyện đã phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho các đại biểu để phát và hướng dẫn đến các hộ gia đình. Cũng tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng đã phát biểu quán triệt các nội dung đặc biệt nội dung về công tác cấp thẻ BHYT năm 2018, rà soát thẻ trùng, thông tin trên thẻ BHYT, lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT. 

Sau khi lắng nghe các nội dung trên, có 20 đại biểu nêu câu hỏi về các vấn đề liên quan đến việc lập tờ khai cấp thẻ BHYT, mã số định danh, hạn sử dụng thẻ BHYT, mức hưởng BHXH tự nguyện, thời điểm đóng, chế độ BHYT khi khám và điều trị bệnh, thông tuyến, chuyển tuyến KCB và một số vấn đề khác. Các ý kiến trên đều được Ban tổ chức giải đáp cụ thể, rõ ràng từng trường hợp được mọi người đồng tình cao.

Đại biểu hỏi đặt câu hỏi tại hội nghị

Kết thúc buổi tuyên truyền, các đại biểu đã nắm được những thông tin mới về chính sách BHXH, BHYT cơ quan BHXH truyền đại, nhất trí với ý kiến chỉ đạo của UBND xã và cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tời từng hộ gia đình. Trước mắt, phấn đấu rà soát lập danh sách đối tượng tham gia BHYT chính xác, kịp thời, đầy đủ và giao thẻ BHYT đến người dân xong trước ngày 31/12/2017.

Hoàng Văn Tú - BHXH huyện Lục Yên

635 lượt xem
Tin mới nhất: