BHXH thành phố: Hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2017 (23/11/2017)

Tính đến hết tháng 10/2017 BHXH thành phố có 76.067 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó đối tượng đồng tham gia BHXH, BHYT là 9.9731 người, phát triển lao động tăng mới 10 tháng đầu năm được 1.299 lao động, đạt 120,2% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, với số tiền thu được 123,2 tỷ đồng tăng 34,4 tỷ so với cùng kỳ năm 2016. Để có được kết quả như trên, ngay từ đầu năm 2017 BHXH thành phố đã nhận thức công tác tuyên truyền hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra rà soát, niêm yết công khai thủ tục, tư vấn chế độ chính sách, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống bưu điện mà không cần cán bộ đơn vị phải đến cơ quan BHXH cũng là một trong những nỗ lực của BHXH thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho các cá nhân, đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Song song với việc cải cách thủ tục hành chính, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khai thác mở rộng đối tượng tham gia được BHXH thành phố tập trung triển khai. Đặc biệt hàng tháng cán bộ thu đã trực tiếp xuống các đơn vị sử dụng lao động, các cụm, khu công nghiệp tập trung các đơn vị mới đi vào hoạt động để tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; như về đối tượng tham gia, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng, trách nhiệm và phương thức đóng, thủ tục hồ sơ tham gia BHXH lần đầu, thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con, thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ngắn hạn theo quy định mới, việc áp dụng phần mềm giao dịch hồ sơ BHXH điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. 

Thông qua các buổi tuyên truyền người lao động đã tiếp cận được một cách nhanh nhất được giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo đúng chủ trương của ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố luôn chú trọng, chủ động báo cáo những kết quả, khó khăn vướng mắc với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với cơ quan liên quan, UBND xã, phường, đơn vị sử dụng lao động và xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, từ đầu năm đến nay BHXH thành phố đã tổ chức tập huấn, đối thoại được 11 cuộc tại cụm, khu công nghiệp và xuống 15 đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, kịp thời tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho người lao động hiểu về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT. 

Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch BHXH tỉnh giao thời gian tới BHXH thành phố tiếp tục, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp cụ thể, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Trần Đình Lợi - BHXH thành phố

535 lượt xem
Tin mới nhất: