Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình: Tăng cường tuyên tuyền để mở rộng diện bao phủ BHYT (13/11/2017)

Đến ngày 31/10/2017, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Yên Bình đạt 91% dân số, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình và chỉ tiêu BHXH tỉnh Yên Bái giao. (Năm 2017 chỉ tiêu giao 87%), trong đó có một số xã, thị trấn “về đích” trước thời gian về chỉ tiêu dân số tham gia BHYT, như: Thị trấn Yên Bình, Thị trấn Thác Bà, xã Đại Minh….

Đạt được kết quả trên, thời gian qua, BHXH huyện Yên Bình đã nỗ lực cố gắng chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền dịa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó thực hiện tiêu chí về BHYT. Đến nay, toàn huyện có 15 xã, thị trấn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu dân số tham gia BHYT.  Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân tại các xã đạt từ 87 đến 92 %. Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện cho biết: Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, giai đoạn 2016-2020, trong thời gia qua BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh huyện, qua các hội nghị và tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân về chính sách pháp luật BHYT; đồng thời, chú trọng phát triển đại lý thu BHYT ở các xã, thị trấn. Lấy đại lý thu làm đầu mối, phối hợp để trực tiếp tuyên tuyền vận động bà con trong thôn, tổ dân phố tích cực tham gia BHYT. Không chỉ trực tiếp đến vận động tham gia BHYT hộ gia đình tại các hộ dân, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình còn phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân tham gia BHYT vì mục tiêu lâu dài. Đặc biệt là thông qua đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người hàng ngày tiếp xúc với nhân dân. Hiện nay toàn huyện Yên Bình có 22.000 hộ với 115.000 nhân khẩu, hầu như người dân trong huyện chủ yếu làm nông nghiệp, ngư nghiệp, làm tự do nên công tác tuyên truyền để triển khai BHYT hộ gia đình luôn được coi trọng. 

Qua hơn hai năm triển khai luật BHYT (sửa đổi năm 2014), huyện Yên Bình đã có 104.820 người/115.000 người tham gia BHYT, chiếm 91% dân số. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững, BHXH  huyện Yên Bình cũng đã đề ra nhiều giải pháp đó là đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT; cơ quan BHXH huyện đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân tham gia BHYT, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia BHYT để người dân dễ dàng tham gia; mặt khác BHXH huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn mở rộng hệ thống đại lý thu BHYT; Tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện, đặc biệt thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan truyền thông, các đại lý thu và các cơ sở khám chữa bệnh để tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về BHYT; Tăng cường kiểm tra, giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo quy định của pháp luật.

Phát triển đối tượng tham gia BHYT nói chung và phát triển tham gia BHYT tự nguyện nói riêng và đồng hành cùng với người dân là cách Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đang thực hiện để phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân trong thời gian sớm nhất./.

                                     Đỗ Văn Nhiêu - Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình

500 lượt xem
Tin mới nhất: