Nỗ lực giảm nợ BHXH trong năm 2017 (25/10/2017)

Năm 2017, BHXH tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN 1.270,193 tỷ đồng, đến hết tháng 9/2017 toàn tỉnh đã thu được 969,664 tỷ đồng bằng 76,3% cả năm; đặc biệt số nợ chỉ chiếm 2,1% trên tổng số phải thu (giảm 0,88% so với cùng kỳ năm 2016); số lao động phát triển tăng mới bảo hiểm xã hội bắt buộc và BHXH tự nguyện 3.987 người, trong đó một số BHXH huyện đã vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia như: BHXH thành phố Yên Bái 106%, Trấn Yên đạt 102%, Yên Bình đạt 121%).

Để có được kết quả trên, BHXH tỉnh Yên Bái đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương. Cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh; sự phối hợp tích cực, chặt chẽ có hiệu quả của 26 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể - chính trị xã hội của tỉnh; sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, CCVC trong ngành đã góp phần đạt được kết quả quan trọng trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt công tác thu và thu hồi nợ đọng BHXH trên địa bàn đã được khắc phục và có sự chuyển biến rõ nét, do vậy 9 tháng đầu năm 2017 này toàn tỉnh giảm được gần 1% so với cùng kỳ năm 2016. Mặt khác, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp liên ngành; chủ động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB để hạn chế tình trạng các đơn vị nợ BHXH thời gian kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời tích cực đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra để thu hồi các khoản nợ và thu hồi số tiền doanh nghiệp đã khởi kiện từ những năm trước. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế kiểm tra các doanh nghiệp để khai thác mở rộng đối tượng; phối hợp với các Ngân hàng đã ký hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để thu hồi nợ đọng từ các đơn vị sử dụng lao động. Qua kết quả thanh tra kiểm tra 9 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của 110 đơn vị sử dụng lao động là 8,812tỷ đồng.

Tuy số nợ BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng đầu năm đã giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016 (gần 1%), tuy nhiên đến 30/9/2017 số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh vẫn còn 2,1%, tương đương với 26,4 tỷ đồng, số nợ tuy không lớn so với các tỉnh khác nhưng là một tỉnh miền núi nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Một trong những nguyên nhân nợ BHXH, BHYT, BHTN đến nay chủ yếu các doanh nghiệp lớn vẫn đang chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; không ít doanh nghiệp vẫn cố tình trốn tránh, vi phạm chính sách BHXH, BHYT khi lãi suất tiền phạt chậm đóng BHXH thấp, các chế tài xử phạt chưa cao; ý thức tuân thủ pháp luật của Chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp đã thu tiền BHXH của người lao động nhưng không đóng vào Quỹ BHXH mà sử dụng vào mục đích khác. Mặt khác, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, một trong những điểm mới đó là quy định trao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH cho tổ chức công đoàn. Đây là một thách thức, khó khăn không nhỏ đối với ngành BHXH nói chung và BHXH tỉnh Yên Bái nói riêng.

Để hoàn thành kế hoạch thu cả năm 2017, Lãnh đạo BHXH tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, nhất là chỉ đạo BHXH các huyện bám sát nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch, phối hợp hơn nữa với cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động; phối hợp tích với các ngành, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền địa phương; kịp thời lập danh sách những đơn vị còn để nợ BHXH báo cáo, tham mưu với UBND cấp mình để có định hướng chỉ đạo kịp thời nộp BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và giảm tỷ lệ nợ BHXH năm 2017 còn mức thấp nhất dưới 2%./.

Mai Hiên

883 lượt xem
Tin mới nhất: