BHXH tỉnh Yên Bái: Tăng cường chỉ đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu 3 tháng cuối năm 2017 (17/10/2017)

Sáng 06/10/2017, BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Công Vạng, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị; dự hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn BHXH tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Công Vạng Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết thúc 9 tháng, BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 06 văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. BHXH cấp huyện cũng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giám định BHYT; bàn giao sổ BHXH; hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá từ các lĩnh vực mới, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu,thu hồi nợ đọng, do vậy toàn tỉnh đến ngày 30/9/2017 đạt 76,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, nợ BHXH hiện còn 2,1% trên tổng số phải thu (giảm 0,88% so với cùng kỳ năm 2016). Đến nay đã có  1.572 đơn vị sử dụng lao động đăng ký cài đặt giao dịch hồ sơ điện tử, đạt 89,8% kế hoạch cả năm và có 1.477 đơn vị thường xuyên hoạt động giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, đạt 93% trên tổng số đơn vị tham gia đăng ký. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành được đặt ra ngay từ đầu năm 2017 này đó là triển khai đồng bộ việc rà soát, thẩm định nhập liệu bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý đảm bảo theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi), hết tháng 9/2017 toàn tỉnh đã hoàn thành 45.772/ 51.460 phiếu (mẫu Phiếu số 03) gửi cho người lao động tự rà soát, đạt 88%; nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý 25.458 sổ BHXH và đã bàn giao đến tay người lao động quản lý 27.840 sổ BHXH, đạt 76,4% so với kế hoạch năm 2017. Cấp kịp thời 1.536 thẻ BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên rà soát, đối chiếu, tổng hợp số thẻ BHYT cấp trùng, đã thực hiện giảm trừ số tiền tương ứng với số thẻ BHYT cấp trùng hàng quý. Đến 30/9/2017 toàn tỉnh đã thực hiện giảm trừ 684 thẻ BHYT trùng, với số tiền 422 triệu đồng. 

Chín tháng năm 2017 toàn tỉnh đã tiếp nhận 569.139 hồ sơ, trong đó có 3.854 sổ BHXH trả cho người lao động qua Bưu điện, 34.696 hồ sơ trả qua Hệ thống Bưu chính, 12.345 hồ sơ giao dịch điện tử. Điều chỉnh và chi trả kịp thời cho 100% đối tượng thuộc diện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.300.000 đồng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. Giải quyết kịp thời đúng quy định cho hàng ngàn lao động hưởng quyền lợi chính sách BHXH, BHTN. Tích cực phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn lượt bệnh nhân có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở KCB tăng cường thông tin tuyên truyền trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh,thường xuyên, tổng hợp phân tích đánh giá tình hình chi phí KCB, sử dụng quỹ KCB, nhằm góp phần hạn chế tình trạng bội chi, lạm dụng quỹ KCB BHYT.

Song song với các nhiệm vụ công tác, BHXH tỉnh Yên Bái đã chú trọng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, kiểm tra công vụ và công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo. Tập trung đôn đốc thu hồi các khoản nợ sau thanh tra, kiểm tra. 9 tháng đầu năm 2017 này đã thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 110 đơn vị sử dụng lao động được 8,812/12,711 tỷ đồng, đạt trên 69%; thu hồi số tiền KCB BHYT do cơ sở y tế chi sai quy định là 492 triệu đồng và thu hồi số tiền chi chế độ BHXH ngắn hạn 562 nghìn đồng, đạt 100%. Các lĩnh vực công tác khác của ngành tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời và đạt được hiệu quả.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cả năm 2017, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp về thu BHXH, BHYT, thu hồi nợ đọng BHXH, phát triển đối tượng tham gia tăng mới; rà soát bàn giao sổ BHXH; hoàn thiện, cấp mã số BHXH và tăng cường quản lý quỹ BHYT, vv..

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Vạng, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: trong 9 tháng, công tác chỉ đạo điều hành của ngành đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và các chương trình kế hoạch năm, toàn ngành đã nỗ lực dốc sức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đem lại kết quả tích cực, công tác chỉ đạo điều hành đã linh hoạt, khắc phục những hạn chế, xử lý tình huống phát sinh, phương thức lề lối làm việc của các đơn vị cơ sở có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao. Các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 cơ bản đã đạt và vượt khá hơn so cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế đó là: Thu BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở một số huyện còn thấp; tiến độ triển khai cài đặt giao dịch điện tử còn chậm; việc rà soát để đồng bộ cấp mã số BHXH còn nhiều đơn vị chưa hoàn chỉnh; tình trạng bội chi quỹ BHYT có chiều hướng ra tăng v.v...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị cần bám sát chương trình kế hoạch năm 2017 của ngành "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo”; chủ động lường trước những khó khăn, rà soát lại nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được giao. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ; tổ chức phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trên 100% chỉ tiêu kế hoạch của ngành giao năm 2017; Lấy thước đo đánh giá cuối cùng là chất lượng, hiệu quả công việc và kết quả hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đã đề ra đối với từng cán bộ, viên chức./.

Mai Hiên

762 lượt xem
Tin mới nhất: