Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Văn Yên (21/09/2017)

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Công Vạng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí trưởng các phòng nghiệp vụ Quản lý thu; Phòng Cấp sổ thẻ; Phòng Giám định BHYT của BHXH tỉnh Yên Bái lên làm việc tại BHXH huyện Văn Yên.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác của đơn vị tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của BHXH huyện và ý kiến của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập thể CBVC BHXH huyện Văn Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: “Tích cực, chủ động” trong công tác khai thác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện xét duyệt, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Đẩy nhanh việc hoàn thành rà soát, nhập liệu sổ BHXH và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tích cực đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đối tượng thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBVC và người lao động; Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc chuyên môn; Nắm vững các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Tham mưu cho cấp ủy, Đảng, Chính quyền, phối hợp với các ban, ngành ở địa phương để triển khai nhiệm vụ. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân và người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Tăng cường mối đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực của CBVC để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Giám đốc BHXH huyện thay mặt CBVC BHXH huyện cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh và sẽ chỉ đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

                                                              Thu Hiền

659 lượt xem
Tin mới nhất: