Rút ngắn thời gian, thủ tục thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (19/09/2017)

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo chủ trương của Chính Phủ; khắc phục những hạn chế trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ-BNN ngày 14/4/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH và có hiệu lực từ 01/05/2017 bổ sung thêm 8 nhóm đối tượng tham gia gồm: Về BHXH bắt buộc (người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; NLĐ được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước). Về BHXH tự nguyện (công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

Quyết định 595/QĐ-BHXH xây dựng theo định hướng tập trung cơ sở dữ liệu, trong đó việc quan trọng nhất là thống nhất Mã số sổ BHXH và Mã thẻ BHYT. Theo quy định này nhiều quy trình mới được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi theo hướng đơn giản, rút gọn có lợi hơn cho đơn vị sử dụng lao động và thuận tiện đáp ứng công tác quản lý của ngành nhưng không làm xáo trộn nghiệp vụ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và luôn lấy quyền lợi của đối tượng tham gia làm trung tâm. Trong đó quy định về việc rút ngắn thời gian thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia. Cụ thể:

Rút gọn thủ tục, hồ sơ:Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rút ngắn thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được cắt giảm từ 09 Thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 05 thủ tục hành chính. Cụ thể: 

Ghép 04 thủ tục gồm (đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng tháng; truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; NLĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc) thành thủ tục “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ- BNN”.

 Ghép 02 thủ tục, gồm (ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995). 

Về rút ngắn thời hạn giải quyết: rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: Không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày được thực hiện kể từ ngày 01/01/2019. Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp lại sổ BHXH (do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, sổ bị mất hoặc hỏng, cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: Không quá 10 ngày. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: Còn 5 ngày. Xác nhận sổ BHXH: Còn 5 ngày.

Dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo số Định danh để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Bảo đảm các quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT. Bảo đảm xác định được Mã sổ BHXH của người tham gia trước khi đưa thông tin người tham gia vào phần mềm quản lý để làm căn cứ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất lấy theo Mã số BHXH./.

Mọi chi tiết quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đăng tải trên trang Web của BHXH tỉnh Yên Bái, bạn đọc có thể tham khảo thêm!

CTV Ban biên tập - Trang Web BHXH tỉnh

1054 lượt xem
Tin mới nhất: