Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Tuyên truyền, Tập huấn quy trình Quyết đinh 595/QĐ cho 300 đơn vị sử dụng lao động và đại lý thu BHXH (20/09/2017)

Ngày 28/8/2017, tại Hội trường UBND huyện Yên Bình, BHXH Huyện đã phối hợp với Phòng Lao động; Hội Cựu chiến binh; Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi) năm 2014 và tập huấn Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYTtheo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017; quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Giám đốc BHXH Việt Nam.Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình; lãnh đạo các ngành liên quan và gần 300 đại biểu là nhân viên đại lý thu, cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn huyện Yên Bình. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Giám đốc BHXH huyện Yên Bình, ông Nguyễn Văn Hảo chỉ rõ nội dung quan trọng nhất trong quá trình triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH là cấp Mã số duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở thống nhất, đồng bộ mã số sổ BHXH, thẻ BHYT và dữ liệu hộ gia đình; tạo cơ sở chuyển từ quản lý thu qua đơn vị sang quản lý theo từng cá nhân tham gia, tập trung thống nhất dữ liệu toàn Ngành BHXH về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT. Đồng chí cho biết mục đích, tính cần thiết, lợi ích đạt được khi hoàn thiện kho dữ liệu về BHXH, BHYT cũng như việc cấp Mã số BHXH, qua đó các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động phối hợp cùng cơ quan BHXH thực hiện hiệu quả công tác này. Đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng công tác quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin và việc thực hiện cắt giảm thủ tục hồ sơ, biểu mẫu trong giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT hướng tới thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, người lao động và nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT, qua đó khắc phục được những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Hội nghị tuyên truyền và triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam trong thời điểm hiện nay rất quan trọng, thiết thực với cán bộ trực tiếp làm công tác bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động và nhân viên đại lý thu, chính vì vậy đồng chí đã đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu do BHXH huyện cung cấp, đặc biệt nghiên cứu kỹ Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam, ghi chép và trao đổi thảo luận thẳng thắn, phản ánh vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị để BHXH huyện và các ngành liên quan dự hội nghị cùng nắm bắt trả lời các câu hỏi, tìm ra những biện pháp khắc phục, nhằm tổ chức, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của BHXH huyện Yên Bình truyền đạt một số điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi) năm 2014 và nội dung cụ thể quy định trong hai quyết định Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam như: Quy trình thu, thủ tục tham gia, đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, cách tính lãi chậm đóng, lãi truy thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác cấp sổ, thẻ; giao dịch hồ sơ điện tử, vv..

Theo đó, chuyên viên Công nghệ thông tin BHXH huyện đã hướng dẫn cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động vận hành phần mềm và thao tác những thay đổi của Bộ công cụ quản lý thu; hướng dẫn quy định hoạt động đại lý thu, cách thức rà soát, cấp Mã số BHXH và cập nhật thành viên hộ gia đình tham gia BHYT…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT; việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, công tác triển khai BHYT học sinh sinh viên,vv..hiện còn vướng mắc từ các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở. Các ý kiến thảo luận được Lãnh đạo BHXH huyện và lãnh đạo các ngành dự hội nghịtiếp thu, giải đáp thỏa đáng.

Theo Kế hoạch, ngay sau Hội nghị tập huấn các đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thucủa huyện sẽ bắt tay ngay vận hành giao dịch với BHXH theo bộ quy trình này và thực hiện quy trình nghiệp vụ theo Quyết định 595/QĐ –BHXH của BHXH Việt Nam./.

Đỗ Văn Nhiêu

1333 lượt xem
Tin mới nhất: