BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn Quy trình nghiệp vụ giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (10/11/2017)

Trong 2 ngày (10-11/8), BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn về quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, sổ BHXH, thẻ BHYT cho cán bộ CCVC thuộc các Phòng: Quản lý thu, Khai thác thu nợ, Công nghệ thông tin, Cấp sổ thẻ, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, Kế hoạch tài chính. Cùng với Lãnh đạo phụ trách Thu và cán bộ CCVC thuộc bộ phận: Thu, Cấp sổ thẻ, Tiếp nhận và trả KQ TTHC của 9 huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Công Vạng - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Công Vạng - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh Quyết định số 595/QĐ-BHXH xây dựng theo hướng tập trung cơ sở dữ liệu, trong đó việc quan trọng nhất là phải thống nhất mã số sổ BHXH và mã thẻ BHYT. Đặc biệt, quy trình mới sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của Ngành và không làm xáo trộn nghiệp vụ BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ, lấy quyền lợi của đối tượng làm trung tâm… Đồng chí cũng yêu cầu toàn cán bộ CCVC tham gia tập huấn phải nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu kỹ các nội dung quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH để tiến tới thực hiện tập huấn Quy trình thu cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã hướng dẫn các đại biểu đầy đủ: Quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo đúng quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các quy định về hoạt động đại lý thu theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam; Quy trình giao dịch điện tử theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam; Ứng dụng phần mềm để đảm bảo đồng bộ dữ liệu Hộ gia đình với việc thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định. Đồng thời, dành thời gian thực hành thao tác trực tiếp quy trình nghiệp vụ và giao dịch điện tử, cách sử dụng bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bộ công cụ thu, cấp sổ thẻ, tiến trình đồng bộ dữ liệu hộ gia đình, cấp mã định danh... cũng đã được đại diện các phòng chuyên môn giải đáp rõ ràng.

Dự kiến, sau buổi tập huấn  BHXH tỉnh sẽ tiếp tục lập kế hoạch để tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động xong trước 20/8/2017 và BHXH cấp huyện lập kế hoạch tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn xong trước ngày 30/8/2017./.

Nguyễn Hồng Thủy - Phòng CNTT

Tài liệu đính kèm:
4008 lượt xem
Tin mới nhất: