Phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế: Phát huy hiệu quả tích cực (28/02/2017)

 Sáng 22/02, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan năm 2015 và 2016 tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế; tại 63 điểm cầu còn lại có đại diện lãnh đạo BHXH, Cục Thuế tại 63 tỉnh, thành phố cùng lãnh đạo và cán bộ các Phòng nghiệp vụ liên quan trực thuộc BHXH và Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

HNTT 220217 01.jpg

Góp phần mở rộng đối tượng tham gia


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2014, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT (Quy chế) để thực hiện trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH. Tính đến ngày 24/7/2015, 63/63 BHXH tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp với Cục Thuế tại địa phương. Và sau 02 năm thực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế tại Trung ương, cũng như BHXH và Cục Thuế các địa phương bước đầu đã phát huy những hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo quyền lợi an sinh cho NLĐ.

Báo cáo kết quả sau 02 năm tổ chức thực hiện Quy chế, Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Nguyễn Trí Đại cho biết, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế đã thống nhất được mô hình hệ thống, chuẩn kết nối trao đổi thông tin giữa hai cơ quan; đồng thời đã phối hợp kiểm thử lần thứ nhất hệ thống kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam. Tổng cục Thuế đã cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc, cũng như dữ liệu đăng ký thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho BHXH Việt Nam. Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam đã xử lý, phân loại thông tin doanh nghiệp và gửi để BHXH các tỉnh, thành phố khai thác, sử dụng.

Tại địa phương, hiện nay, hầu hết Cục Thuế tại các tỉnh, thành phố đã thực hiện cung cấp cho cơ quan BHXH các địa phương các nội dung như: thông tin định danh về tổ chức trả thu nhập; trạng thái của tổ chức trả thu nhập; danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập; việc trích nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra; danh sách tổ chức trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

BHXH các tỉnh, thành phố đã cung cấp cho Cục Thuế các địa phương các nội dung như: số lượng đơn vị tham gia BHXH; số lao động tham gia BHXH; số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; danh sách đơn vị nợ BHXH, số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.

Trong năm 2015 và 2016, qua công tác phối hợp cung cấp thông tin và thanh tra, kiểm tra giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế đã khai thác thêm được 51.224 lao động tham gia BHXH, thu được khoảng 400 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đặc biệt, trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế cung cấp, cơ quan BHXH cũng đã tự tiến hành việc thanh tra, kiểm tra, kết quả đã khai thác thêm được 130.939 lao động tham gia BHXH, thu được trên 466 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…

Sau 02 năm triển khai Quy chế, có thể thấy việc phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế đã phát huy những hiệu quả tích cực trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cũng như giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai công tác này vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc, mà trong đó nổi cộm là việc phối hợp triển khai ứng dụng CNTT giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế chưa đồng bộ. Hai bên chưa triển khai được hệ thống kết nối, trao đổi thông tin điện tử do đó việc tổng hợp, chia sẻ thông tin phải thực hiện thủ công.

Mặt khác, thông tin do cơ quan Thuế cung cấp phải tổng hợp từ nhiều hệ thống ứng dụng khác nhau, liên quan đến nhiều bộ phận nên việc tổng hợp các thông tin được cung cấp và xử lý các thông tin này còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thông tin được chia sẻ, cung cấp nhiều khi chưa được cập nhật kịp thời còn thiếu chính xác như: nhiều doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích rất lâu hoặc đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động nhưng vẫn để tình trạng doanh nghiệp đang hoạt động; địa chỉ thay đổi chưa được cập nhật; số liệu còn chênh lệch so với số thực tế... đã gây khó khăn trong quá trình tổ chức kiểm tra, khai thác lao động và công tác thống kê báo cáo.

Hoàn thành hệ thống kết nối thông tin điện tử

Từ tham luận của BHXH và Cục Thuế một số địa phương tại hội nghị cho thấy: Vẫn còn không ít địa phương chưa coi trọng công tác phối hợp, thực hiện tốt Quy chế, chưa đạt hiệu quả như mục tiêu Quy chế đặt ra; Việc cung cấp và xử lý thông tin còn gặp nhiều khó khăn; trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế, cơ quan Thuế phát hiện các trường hợp chưa nộp BHXH nhưng chưa có cơ chế để thu và xử lý vi phạm…

HNTT 220217 03.jpg
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc ký Quy chế giữa hai cơ quan là một trong những giải pháp phù hợp và kịp thời để thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thông qua đó giảm số giờ nộp thuế và BHXH. Và để đạt được mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19/CP-2017 của Chính phủ đề ra, Phó Tổng Cục trưởng đề nghị cơ quan Thuế và cơ quan BHXH, trong thời gian tới, phải đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp giữa hai cơ quan từ Trung ương đến địa phương trên tinh thần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; khẩn trương hoàn thành việc kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, tự động; sử dụng có hiệu quả thông tin đã trao đổi để phục vụ tốt công tác quản lý; cung cấp kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa hai cơ quan để lập kế hoạch phù hợp, tránh chồng chéo, đưa việc kiểm tra trích, nộp BHXH là chỉ tiêu kiểm tra, thanh tra thuế và chỉ tiêu trong quản lý rủi ro về thuế nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác thanh tra, kiểm tra; giao các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện về chính sách thu và quản lý thu để tăng cường quản lý thu BHXH và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ nay đến năm 2020;…

HNTT 220217 02.jpg
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Đồng quan điểm với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tích cực đạt được từ việc phối hợp thực hiện Quy chế của hai cơ quan. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc giao: Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) khẩn trương phối hợp với Cục CNTT (Tổng cục Thuế) chậm nhất trong tháng 3/2017 phải hoàn thành hệ thống kết nối thông tin điện tử giữa hai cơ quan; Ban Thu (BHXH Việt Nam) xây dựng quy trình tổ chức thực hiện cụ thể về thanh tra, kiểm tra, và quy trình khai thác đối tượng chưa tham gia. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp và phổ biến, triển khai cho các địa phương thực hiện; BHXH các tỉnh, thành phố phải chủ động sơ kết, tổng kết phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp. Trước quý IV hàng năm phải rà soát, và lập danh sách doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gửi Cục Thuế các tỉnh để phối hợp thanh tra, kiểm tra kịp thời. Các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Phát động phong trào thi đua năm 2017 trong cả hai cơ quan về việc triển khai, thực hiện tốt Quy chế, nhằm động viên và nhân rộng các điển hình, cách làm hay, hiệu quả./.
 
BAT

1115 lượt xem
Tin mới nhất: