Tăng cường tính hấp dẫn của chính sách BHXH, BHYT (28/02/2017)

 Đó là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT tháng 2/2017 được BHXH Việt Nam tổ chức ngày 21/2 tại Hà Nội.

 Hop bao 220217 02.jpg
Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến 28/02/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13 triệu người; BH thất nghiệp là 11,2 triệu người; BHXH tự nguyện là 225 nghìn người; BHYT là 76,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, toàn Ngành thu 33.371 tỷ đồng, đạt 11,8% so với dự kiến kế hoạch (Báo cáo số 18996/BC-CP ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính), tăng 7.539 tỷ đồng (28%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 22.992 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 130 tỷ đồng; thu BH thất nghiệp là 1.830 tỷ đồng; thu BHYT là 8.419 tỷ đồng.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được giao, toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; xây dựng dự toán giao cho các địa phương, chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay từ tháng đầu tiên;...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, vấn đề đặc biệt quan tâm và cũng là thách thức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của ngành BHXH chính là tiếp tục mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đảm bảo kết quả phát triển đối tượng bền vững. Làm sao tăng tính hấp dẫn của chính sách, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, để họ thấy cần thiết và quyền được tham gia BHXH, BHYT.

Khẳng định việc đạt tỷ lệ bao phủ tới 81,8% dân số tham gia BHYT là một thành công của cơ quan BHXH trong năm 2016, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, ông Sơn cho biết. Vấn đề duy trì tính bền vững của tỷ lệ bao phủ BHYT là một thách thức vô cùng lớn đối với ngành BHXH. Để làm được điều này, rất cần sự vào cuộc, ủng hộ, quan tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan thông tấn báo chí.

Làm sao để tăng cường tính hấp dẫn của chính sách BHXH, BHYT thông qua việc người dân được chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở, đảm bảo mỗi người dân được cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc, định hướng, tư vấn ngay tại y tế cơ sở. Mục tiêu này đang được BHXH Việt Nam cùng Bộ Y tế hiện thực hóa bằng Dự án lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với BHYT toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Khẳng định Việt Nam là một trong số ít quốc gia có hệ thống y tế cơ sở đầu tư phát triển khá đầy đủ, được thế giới đánh giá cao. Đến nay toàn quốc đã có hơn 11.400 trạm y tế cấp xã, trong đó 78% số trạm có bác sĩ làm việc. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, nhanh nhất thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuy nhiên hiện tuyến y tế này vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả do những khó khăn về cơ chế tài chính, khả năng cung ứng dịch vụ... Do đó, cùng với việc bao phủ BHYT toàn dân để đảm bảo cơ chế tài chính, quyết tâm của Chính phủ thực hiện việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe sẽ tạo ra một cơ chế mới, khắc phục được khó khăn này, trở thành một trong những bước thực hiện bao phủ toàn diện về CSSK cho nhân dân.

Cung cấp thêm thông tin về Dự án này, ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục quản lý KCB BHYT (Bộ Y tế) cho biết: Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bảo đảm mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia. Khi có hồ sơ quản lý sức khỏe, mỗi người dân khi cần KCB có thể dịch chuyển thông suốt trong hệ thống y tế, các thông tin về sức khoẻ người bệnh được cung cấp cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị người bệnh, giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và phối hợp, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí tiền túi của mỗi người dân cho việc KCB. Đồng thời thông qua đó, giúp cho quản lý quỹ KCB BHYT hiệu quả, ngành y tế hoạch định chính sách tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn...

Bên cạnh đó, ngành BHXH đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ nhằm cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho DN khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH cũng góp phần tạo sự hấp dẫn của chính sách BHXH, BHYT. Việc xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT, ông Sơn đánh giá, Hệ thống giám định điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý của cơ quan BHXH trong việc quản lý quỹ BHYT, mà cả người dân khi đi KCB… Thời gian tới, Ngành BHXH đang triển khai Dự án hiện đại hóa hệ thống BHXH, trong đó có nội dung là nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BH thất nghiệp vào một thẻ điện tử an sinh xã hội chung (giai đoạn 2017-2020), đưa vào sử dụng thay thế thẻ giấy, cung cấp cho mỗi người dân một mã số an sinh duy nhất…

Thông tin về việc triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, đại diện Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) cho biết, hiện cơ quan BHXH đã chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để quy định có hiệu lực cùng hiệu lực của Nghị định (1/3/2017); xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của ngành theo quy định. Bên cạnh đó, BHXH sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử…

Đại diện Ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, năm 2016, ngành đã xây dựng được quy trình bàn giao Sổ BHXH cho người lao động. Sổ BHXH trước khi bàn giao cho người lao động đã được rà soát, hoàn chỉnh dữ liệu. BHXH Việt Nam đã triển khai tập huấn đảm bảo việc bàn giao sổ đúng quy trình, thuận lợi. Năm 2017, phấn đấu trả tối thiểu 60% sổ BHXH cho người lao động và sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Tại Hội nghị, nhiều nội dung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động đã được đề cập đến quyền lợi BHXH của NLĐ tại những DN nợ đọng BHXH mà chủ bỏ trốn, khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, tăng giá dịch vụ y tế, thông tuyến khám chữa bệnh BHYT,…

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn trân trọng cảm ơn phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương đã sát cánh và ủng hộ BHXH Việt Nam trong những năm qua. Năm 2017, ngành BHXH đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực hơn nữa. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Phó Tổng Giám đốc mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Ngành BHXH, góp phần bảo đảm vững chắc an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước./. 
 
PV

966 lượt xem
Tin mới nhất: