BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề về bàn giao sổ BHXH cho NLĐ (28/02/2017)

 Chuyển giao sổ BHXH cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành BHXH. Theo đó, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo, tầm ảnh hưởng... đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, vừa qua, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua chuyên đề hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trước thời hạn.

 BG So BHXH 060117 02.JPG
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu
trao sổ BHXH cho công nhân Công ty May 10

Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH có chủ đề: “Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trước thời hạn”, sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến 31/12/2017; giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kết thúc nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ (trong năm 2018).

Phong trào thi đua gồm 05 nội dung: Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản, quy định của BHXH Việt Nam cũng như tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; tổ chức thực hiện quy định về nguyên tắc rà soát, quy trình rà soát sổ BHXH quy định tại Phần I Công văn số 4027/BHXH-ST; chuyển giao sổ BHXH cho NLĐ; trong quá trình tổ chức thục hiện phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết về BHXH Việt Nam; mở sổ sách theo dõi, thống kê và báo cáo đầy đủ, kịp thời các số liệu, thông tin về BHXH Việt Nam. Theo đó, mỗi nội dung sẽ có những tiêu chí đánh giá và chấm điểm cụ thể để xét khen thưởng.

Về cơ cấu khen thưởng, trong giai đoạn 1 sẽ lựa chọn 10 tập thể tiêu biểu xuất sắc, về đích sớm để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng, trong đó gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba; mỗi tỉnh sẽ chọn 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen.

Trong giai đoạn 2, những đơn vị sớm hoàn thành 100% nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, có số điểm cao sẽ được xem xét khen thưởng. Về tập thể, lựa chọn 10 tập thể tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH sớm để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng, trong đó gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba. Về cá nhân, mỗi tỉnh chọn 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen.

Riêng đối với ngoài Ngành, trong mỗi giai đoạn, BHXH các tỉnh đề xuất, giới thiệu cá nhân ngoài Ngành có vai trò, tầm ảnh hưởng và sự đóng góp thiết thực đối với việc thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ để gửi về BHXH Việt Nam./.
 
PV

829 lượt xem
Tin mới nhất: