Hoạt Động Bộ Ngành Liên Quan

Thông báo

BHXH tỉnh Yên Bái thông báo Thực hiện phần mềm mới để giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 1445/BHXH-CNTT ngày 23/11/2015 về Thông báo Thực hiện phần mềm mới để giao dịch điện tử qua mạng internet. Để tiện cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, Trang Web thông báo bạn đọc  truy cập vào địa chỉ: http://bhxhyenbai.vn/Content/1185-Thong-bao-thuc-hien-phan-mem-moi-de-giao-dich-ho-so-dien-tu-qua-mang-internet.aspx để download toàn bộ nội dung của Công văn.

 

Tài khoản - Đăng nhập

 

Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 2,762,162  lần xem
Ai đang truy cập : 2097